Een praktisch handboek


Praktijkvoorbeelden

Met verhalen en ervaringen uit gesprekken met collega’s, casus uit de praktijk en online vragenlijsten.

Tips & Tools

Vol tips om nog beter voorbereid te zijn op diverse gesprekken. Met diverse online tools om de interne communicatie binnen het team te verbeteren.

Praktisch toepasbaar

Een stapsgewijze aanpak om de diverse gesprekken voor te bereiden en uit te voeren.

‘Communicatie in de tandartspraktijk’ gaat over de interne communicatie en zet alle praktische informatie over goed, efficiënt en zinvol communiceren in de praktijk op een rijtje, zodat jij je op ieder gesprek en overleg goed kunt voorbereiden en nóg meer uit de praktijk en uit de medewerkers kunt halen.

Het boek bestaat uit


De belangrijkste informatie op een rij. Goed om bij de hand te hebben!

Gebruik de handige formulieren en andere tools die je kunt downloaden via de code die je meekrijgt met het boek, zoals de besluiten- en actiepuntenlijst, de internecommunicatietoolkit en de uitkomsten van het onlineonderzoek.

Aangevuld met extra tips vanuit de auteurs. Handig om te weten of rekening mee te houden!

Ervaringen, gouden tips en trucs van collega tandartsen en praktijkmanagers. Dankzij gesprekken met collega’s, en online vragenlijsten staat het boek vol praktijkervaringen over hoe het juist wel of niet moet!

Uitgewerkte praktijkvoorbeelden ter verduidelijking van de theorie. Zo wordt de inhoud nog duidelijker en direct toepasbaar.

Volg de stappen die je helpen om de theorie in jouw praktijk te brengen! Door de stappen één voor één te volgen, breng je structuur aan in het gesprek.

Inhoud


DEEL 1
De juiste tools voor optimale communicatie

1 Het effect van optimale communicatie in de praktijk

Het gelijktijdig informeren van alle medewerkers leidt tot helderheid, rust en werkplezier. Een positieve houding van jouw medewerkers is van essentieel belang voor de samenwerking en communicatie binnen het team. Herken het gedrag en gebruik de juiste vaardigheden om dit bij te stellen.

2 Nulmeting, waar staat de praktijk nu?

Voordat je gaat werken aan een betere interne communicatie in de praktijk, is het belangrijk te weten waar je nu staat.
Het stappenplan helpt je bij het uitvoeren van een nulmeting en het maken van een verbeterplan. Doe mee aan het onlineonderzoek en vergelijk jouw praktijk met soortgelijke praktijken.

3 Feedback

Door te storten op alle emotionele bankrekeningen binnen jouw team is het mogelijk om met jouw collega’s een dialoog te voeren, zowel in de vorm van oprechte complimenten als in de vorm van positieve
feedback. Met het 4G-model kun je je goed voorbereiden op het feedbackgesprek.

4 Het DISC-model

Als je de kwaliteit van jouw boodschap wilt verbeteren en de kans op succesvolle communicatie wilt vergroten, schaal dan tijdens de voorbereiding jouw gesprekspartner in met het DISC-model. Is jouw gesprekspartner meer taakgericht of meer mensgericht? Is hij of zij meer extravert of meer introvert? Welke letter past bij jou?

5 Gesprekstechnieken

Naast verbale communicatie is non- verbale communicatie essentieel voor het goed overbrengen van de boodschap. Door de juiste vragen te stellen en goed te luisteren ben je in staat om te horen waar de echte problemen en oplossingen zitten. Zelfreflectie helpt jou om van
en over jezelf te leren. Durf ‘nee’ te zeggen!

DEEL 2
Een-op-eengesprekken

6 Individuele communicatiemomenten

Door te investeren in tijd en aandacht voor het team weet je beter wat er speelt en kom je minder snel voor verrassingen te staan. Het aandachtswiel biedt structuur aan de verschillende gesprekken met jouw medewerkers. Gebruik de handige stappenplannen voor het voorbereiden en voeren van deze gesprekken.

DEEL 3
Teamcommunicatie

7 Teamcommunicatie

Een team kan pas excelleren als het zich heeft ontwikkeld en de vier stadia van Tuckman heeft doorlopen. De fietsband maakt de samen- werking binnen het team inzichtelijk en laat zien waar de knelpunten zitten. Ga conflicten niet uit de weg en realiseer je dat veranderingen gepaard gaan met weerstand.

8 Welke teamcommunicatie- momenten zijn er?

Hoe groter de praktijk en met hoe meer parttimers je werkt, des te meer communicatiemiddelen en –momenten je nodig hebt. De internecommunicatietoolkit helpt je bij het bepalen van soort en frequentie van overleg. Hoe pak je zo’n overleg aan om het team er meer bij te betrekken en iedereen beter te informeren?

9 Een slimme aanpak voor een goed overleg

Een zinvol overleg heeft aandacht en tijd nodig. Een goede voorbereiding start met het zorgvuldig opstellen van de agenda. Bedenk per agendapunt wat je van de deelnemers verwacht: informeren, meedenken, meebesluiten of meedoen? Wees je bewust van de vier valkuilen en gebruik de besluiten- en actiepuntenlijst.

DEEL 4
Aandachtspunten voor de praktijkhouders

10 Voor de praktijkhouders

Voordat je gaat werken aan een betere interne communicatie in de praktijk, is het belangrijk te weten waar je nu staat.
Het stappenplan helpt je bij het uitvoeren van een nulmeting en het maken van een verbeterplan. Doe mee aan het onlineonderzoek en vergelijk jouw praktijk met soortgelijke praktijken.

Recensies


Absolute aanrader voor iedere tandarts / specialist. Makkelijk leesbaar, duidelijke instructie, goeie tips. Een boek om steeds weer even erbij te pakken als er weer eens een issuetje is!

Monique Henneberke